Informacja ws. wydłużenia terminu nadsyłania informacji ws. szacowania wartości zamówienia platformy e-learningowej.

Informujemy, iż termin nadsyłania informacji ws. szacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi instalacji i konfiguracji systemu LMS, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz uruchomienia  wymienionych komponentów w postaci w postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w związku z realizacją projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” na podstawie umowy POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, został wydłużony do dnia 07.05.2013r.

Oszacowanie wartości zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi instalacji i konfiguracji systemu LMS, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz uruchomienia wymienionych komponentów w postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce

11 marca odbyło się otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W uroczystości udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Senator RP dr Włodzimierz Cimoszewicz, Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszard Ziemblicki, a także pracownicy Politechniki Białostockiej, reprezentanci innych Uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy i studenci.
 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczący emisji 4 stronicowej kolorowej wkładki formatu A3

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczący emisji 4 stronicowej kolorowej wkładki formatu A3 w dzienniku o zasięgu co najmniej regionalnym (obejmującym województwo podlaskie) na potrzeby projektów: Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Białostockiej; Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;  INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21 grudnia 2012r. na emisję 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu, co najmniej regionalnym

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21 grudnia 2012r. na emisję 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu, co najmniej regionalnym (obejmującym województwo podlaskie) na potrzeby projektów: Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Białostockiej; INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej.

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS