Oszacowanie wartości zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi instalacji i konfiguracji systemu LMS, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz uruchomienia wymienionych komponentów w postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oszacowanie wartości zamówienia