Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów fotograficznych do Pracowni multimediów

Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów fotograficznych do Pracowni multimediów w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE