Studium Języków Obcych

W ramach III fazy realizacyjnej projektu zostaną przygotowane pomieszczenia na Studium Języków Obcych funkcjonujące jako jednostka Politechniki Białostockiej. Nauczanie języków obcych stanowi ważną część programu dydaktycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz pojawianiem się coraz bardziej wyszukanych pomocy dydaktycznych, studenci oczekują od lektorów praktycznego wykorzystywania tych udogodnień podczas zajęć. Realizacja projektu umożliwi spełnienie ich oczekiwań. Nowoczesne pracownie komputerowe z oprogramowaniem do nauczania języków obcych, instalacja telewizji satelitarnej, sale ćwiczeniowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i inne atrakcyjne pomoce dydaktyczne, jak również możliwość kształcenia na odległość pozwolą stworzyć warunki sprzyjające uczeniu się i motywować studentów do pracy. W ramach projektu zostaną przygotowane sale oraz laboratoria komputerowe do intensywnego nauczania języków obcych, w szczególności pod kątem języka technicznego.