Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21 grudnia 2012r. na emisję 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu, co najmniej regionalnym

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21 grudnia 2012r. na emisję 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu, co najmniej regionalnym (obejmującym województwo podlaskie) na potrzeby projektów: Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Białostockiej; INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej.
UNIEWAŻNIENIE