Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej"

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarkaDziałanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczący zakupu oraz dostawy kserokopiarki oraz tonerów

Wybór oferty dotyczy zakupu oraz dostawy kserokopiarki oraz tonerów na potrzeby funkcjonowanie biura projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009.
 
Protokół wyboru.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oraz dostawę tonerów do TELEFAKSU LASEROWEGO PANASONIC KX-MB2025

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oraz dostawę tonerów do TELEFAKSU LASEROWEGO PANASONIC KX-MB2025 szt. 4 na potrzeby funkcjonowania biura projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie kserokopiarki RICOH Aficio MP 2352SP oraz tonerów eksploatacyjnych do RICOH Aficio MP 2352SP

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie kserokopiarki RICOH Aficio MP 2352SP oraz tonerów eksploatacyjnych do RICOH Aficio MP 2352SP na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie dotyczące przetargów w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej"

W związku z realizacją projektu nr POPW 1.1-18 „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej:
 
http://pb.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=270
zamieszczone są informacje na temat aktualnych przetargów prowadzonych w ramach projektu.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie  tonerów do TELAFAKSU LASEROWEGO PANASONIC KX-MB2025PDW na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa:I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni,Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Protokół wyboru najkorzystnieszej oferty dotyczącej wykonania aktualizacji Kosztorysów Inwestorskich

Wybór oferty dotyczy wykonania aktualizacji Kosztorysów Inwestorskich na roboty budowlane na potrzeby: Interdyscyplinarnego Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynków i Interdyscyplinarnego Laboratorium Maszyn, Urządzeń i Systemów Przepływowych i Cieplnych w budynku Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół dostępny jest "TUTAJ"

Zapytanie ofertowe na aktualizację kosztorysów inwestorskich

Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Kosztorysów Inwestorskich na roboty budowlane na potrzeby: Interdyscyplinarnego Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynków i Interdyscyplinarnego Laboratorium Maszyn, Urządzeń i Systemów Przepływowych i Cieplnych w budynku Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Załączniki do pobrania:
 
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Przedmiar robót budowlanych
4. Przedmiar robót sanitarnych
5. Przedmiar robót elektrycznych
6. Specyfikacja zestawienia technologicznego
7. Przedmiar robót system sygnalizacji napadu i włamania
8. Przedmiar robót system sygnalizacji pożaru SAP
9. Przedmiar robót okablowanie strukturalne z telefonami i projekcja obrazu

Informacja w sprawie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji pełnobranżowej ZWL w Hajnówce

Szanowni Państwo
 
Uwzględniając wartość przedłożonych ofert na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Środowiska Leśnego w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 wchodzącej w skład Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu Nr POPW 1.1-18 "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, informuję, iż postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w/w dokumentacji odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego. Informacje w tej sprawie dostępne będą na stronach BIP Politechniki Białostockiej

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS