Centrum Kształcenia Zdalnego

W ramach pierwszej fazy powstanie w nowowybudowanym obiekcie Centrum Kształcenia Zdalnego (CKZ) wraz z satelickimi centrami dydaktycznymi zlokalizowanymi na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej.
 
W swojej specyfice CKZ będzie składało się z:

  • pracowni multimedialnej do przygotowania materiałów
  • pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
  • sali komputerowej dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line,
  • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do realizacji procesu kształcenia.

Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich Wydziałach PB.
 
Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do prowadzenia videokonferencji zainstalowane w wybranej Sali wykładowej, szybkie łącze intemetowe i bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Zainstalowane urządzenia pozwolą na tworzenie videokonferencji, videoszkoleń z dowolnym ośrodkiem na świecie oraz w obrębie uczelni. Wydziałowe centra yideokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.