Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej

W ramach nowego obiektu powstanie Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, która poza zadaniami realizowanymi na rzecz studentów i kadry naukowo - dydaktycznej Politechniki, będzie również pełniła funkcję środowiskowego ośrodka naukowo- technicznego Białegostoku i całego regionu podlaskiego. Swoim użytkownikom Biblioteka zapewni łatwą dostępność do zbiorów zarówno w formie tradycyjnej, jak i na nośnikach elektronicznych w możliwie najkrótszym czasie. Budowa nowej Biblioteki będzie uwzględniała zasadę wolnego dostępu do zbiorów, tj. stworzenie magazynów czytelni, gdzie użytkownik będzie miał możliwość swobodnego przeglądania zbiorów.
 
Pomieszczenia Biblioteki będą dzieliły się na:

  • dostępne dla wszystkich -interesantów z zewnątrz;
  • dostępne tylko dla czytelników i pracowników Biblioteki;
  • dostępne tylko dla bibliotekarzy.

Determinuje to układ przestrzenny, gdzie zachowana będzie:

  • droga książki nabytej do jej miejsca przechowywania (magazyn lub czytelnia);
  • droga czytelnika do miejsca informacji/udostępniania (informatorium, katalogi, czytelnia, wypożyczalnia);
  • droga bibliotekarza, wyznaczona przez różnorodne funkcje i pracę w różnych działach biblioteki -od gromadzenia, poprzez opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i informowanie, z dostępem do pomieszczeń wejściowych i socjalnych.