Naukowe Centrum Badawczo - Rozwojowe

W wyniku IV fazy realizacji projektu zostaną przygotowane pomieszczenia na Naukowe Centrum Badawczo - Rozwojowe Politechniki Białostockiej, na które będą składały się:

Pracownia diagnostyki in-situ parametrów eksploatacyjnych budynków
Pracownia do badania cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych
Pracownia ochrony przed korozją
Pracownia diagnostyki i ochrony cieplnej budynków

Pracownia automatyki i elektroniki przemysłowej
Pracownia maszyn elektrycznych
Pracownia systemów w inżynierii i ochronie środowiska
Pracownia inżynierii powierzchni
Pracownia diagnostyki i mechatroniki
Pracownia środowiska leśnego

  • Interdyscyplinarne Laboratorium Technik Cyfrowych i Multimedialnych

Pracownia multimediów
Pracownia hybrydowego środowiska projektowania architektonicznego „AuReLa”
Pracownia nowoczesnych metod obliczeniowych
Pracownia grafiki 3D i inteligencji obliczeniowej w przetwarzaniu obrazu
Pracownia transmisji bezprzewodowej
Pracownia systemów wbudowanych na układach programowalnych i mikrokontrolerach

  • Interdyscyplinarne Laboratorium Technik Przemysłowych i Innowacyjnych Technologii

Pracownia diagnostyki i mechatroniki
Pracownia nowoczesnych technologii i inżynierii materiałowej
Pracownia impulsowych narażeń elektromagnetycznych
Pracownia światłowodów specjalnych