Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania specjalistycznego V-Ray dla Cinema 4D Edu (EN, WIN/MAC, LIC) oraz V-Ray 2.0 dla 3ds Max Edu + Pdplayer Edu (EN, WIN, LIC) w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja ws. odstąpienia od podpisania umowy przez firmę DICAM Sp. z o.o.

Informacja ws. odstąpienia od podpisania umowy przez firmę  DICAM Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28, 01-207 Warszawa na dostawę w części III - powiększalnika oraz części IV obiektywów do powiększalnika - 2 szt. w związku z powyższym iż oferta firmy Dicam Sp. z o.o. była jedyną jaka wpłynęła w terminie nadsyłania ofert komisja podjęła decyzję o powtórzeniu zapytania na w/w części.
 
Protokół Komisji

Informacja ws.odstąpienia od podpisania umowy przez firmę TOBO

Informacja ws.odstąpienia od podpisania umowy przez  firmę TOBO, Kuriany 104, 15-589 Białystok  na dostawę w części IV wzmocnionej zamykanej szafy z dodatkowymi zabezpieczeniami do przechowywania sprzętu pomiarowego oraz wyborze następnej w kolejności oferty którą  złożyła firma ArtForm Ewa Lorenc, ul. KEN 52 lok. 3,15-687 Białystok.
 
Protokół Komisji

Informacja dotycząca postępowania w sprawie dostawy wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego

Firma MERANCO Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań odstąpiła od podpisania umowy na dostawę wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego - ( szklo laboratoryjne i pipety automatyczne - 1 zestaw. W związku z powyższym komisja wybiera drugą w kolejności ofertę, która złożyta firma ALCHEM, Polna 21,87-100 Toruń, Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok na kwotę BRUTTO 4524,44 zł.
 
Zakup dokonany zostanie w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009

Protokół Komisji

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia pracowni Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej oraz pracowni Diagnostyki In-Situ

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia pracowni Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej oraz pracowni Diagnostyki In-Situ w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę na dostawę wyposażenia pracowni fotograficznej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę na dostawę wyposażenia pracowni fotograficznej w ramach pracowni multimediów. w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z Wyboru

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szafy biurowej dwudrzwiowej - 10 szt.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szafy biurowej dwudrzwiowej - 10 szt. w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego - szkło laboratoryjne i pipety automatyczne - 1 zestaw

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego - szkło laboratoryjne i pipety automatyczne - 1 zestaw w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia Studium Języków Obcych - radiomagnetofon z USB/CD/MP3/ Eltra CD26 USB - 10 szt

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia Studium Języków Obcych - radiomagnetofon z USB/CD/MP3/ Eltra CD26 USB - 10 szt. w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół z wyboru

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS