Otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce

11 marca odbyło się otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W uroczystości udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Senator RP dr Włodzimierz Cimoszewicz, Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszard Ziemblicki, a także pracownicy Politechniki Białostockiej, reprezentanci innych Uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy i studenci.
 

11 marca odbyło się otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W uroczystości udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Senator RP dr Włodzimierz Cimoszewicz, Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszard Ziemblicki, a także pracownicy Politechniki Białostockiej, reprezentanci innych Uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy i studenci.
 
„Laboratorium Środowiska Leśnego będzie wykorzystywać to, co jest w tym regionie bezcenne, a mianowicie środowisko Puszczy Białowieskiej – powiedział podczas otwarcia Laboratorium Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis – Jednocześnie to pewien początek dalszego harmonijnego rozwoju Wydziału Leśnego (...) Otwarciem Laboratorium po raz kolejny przypieczętowujemy nasze związki z miastem Hajnówką i naszą wolę współpracy na dalsze lata.” Rektor podkreślił także rolę prof. Jordana Zjawionego z University of Mississippi, jako osoby, która zainspirowała naukowców z ZWL do badań nad środowiskiem leśnym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wskazała Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce jako miejsce, w którym – ze względu na specyficzne położenie u wrót Puszczy Białowieskiej – mogą być prowadzone wyjątkowo oryginalne, specyficzne badania, niemożliwe do zrealizowania w innym miejscu świata.
Senator RP Włodzimierz Cimoszewicz powiedział: „Bardzo mnie cieszy, że kolejna inwestycja związana ze wzmacnianiem, rozwijaniem potencjału intelektualnego i naukowego tego terenu dokonuje się. Jest to szczególnie cenne. Każda inwestycja w tym terenie liczy się dwa czy trzy razy bardziej, niż w bardziej rozwiniętych regionach Polski.” Podkreślił też rolę środków unijnych jako źródła finansowania przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Dr hab. inż. Sławomir Bakier, Dziekan ZWL w Hajnówce wskazał cechy wyróżniające placówkę: najdalej na wschód położony ośrodek akademicki w Polsce, jedyny w kraju wydział leśny na uczelni technicznej, położenie na granicy Puszczy Białowieskiej. Powiedział, że w otwartej dziś Pracowni Środowiska Leśnego będą prowadzone zaawansowane badania umożliwiające identyfikację botaniczną, pomiary morfometryczne oraz analizy chemiczne metabolitów wtórnych w produktach naturalnych. Koszt wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego to 2 416 957 zł. Dziekan powiedział także, że grupą produktów o największym potencjale są dzisiaj grzyby (nie tylko owocnikowe) i porosty pochodzące z Puszczy Białowieskiej. Na ZWL będą prowadzone również badania związane z monitoringiem środowiska leśnego oraz zagospodarowaniem ubocznych produktów leśnych, które są alternatywą do pozyskiwania drewna lub też dodatkowym produktem uzyskanym przy pozyskaniu drewna.
W Pracowni mikroskopowej znajduje się mikroskop skaningowy, mikroskopy optyczne i unikatowe urządzenia do przygotowania preparatów biologicznych takich jak: napylarka ze złota i suszarka w nadkrytycznym CO2. Wszystkie mikroskopy wyposażone są w matryce CCD i sprzęt do akwizycji komputerowej. W połączeniu z posiadanym już wcześniej oprogramowaniem umożliwia to uzyskiwanie zaawansowanych technologicznie analiz morfometrycznych niezbędnych w oznaczeniach botanicznych.
 
Zapraszamy do obejrzenia galeri zdjęć z uroczystości: TUTAJ
 
Informacje o projekcie CNK PB w mediach: TUTAJ