Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż, dostarczenie nożyc ozdobnych

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż, dostarczenia nożyc ozdobnych (3 szt.) oraz wykonania grawerowania (1 szt.) zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 16 października 2012r. na potrzeby projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013r.
 
PROTOKÓŁ WYBORU

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie zaproszeń oraz plakatów

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie zaproszeń oraz plakatów na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r., Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009r.

INFORMACJA

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego  (Red HAT Enterprise Linux Server 6 Premium Subscription (1 year)  2-sockets with 1 virtual guest + Premium Subscription (1 year) - 1 szt.)w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej"
 
PROTOKÓŁ WYBORU

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie kompletu tonerów do drukarki SAMSUNG CLP-670 ND

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie kompletu tonerów do drukarki SAMSUNG CLP-670 ND (1 toner czarny na ok. 2500 kopii oraz 3 tonery kolorowe na ok. 2000 kopii każdy) w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie flag wraz z 2-ramiennym stojakiem oraz masztami

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie2 flag (unijna oraz polska) wraz z 2-ramiennym stojakiem oraz 2 masztami na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania specjalistycznego RED HAT

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania specjalistycznego (Red HAT Enterprise Linux Server 6 Premium Subscription (1 year) 2-sockets with 1 virtual guest + Premium Subscription (1 year) - 1 szt. na potrzeby projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego V-Ray dla Cinema 4D Edu  (EN, WIN/MAC, LIC) oraz V-Ray 2.0 dla 3ds Max Edu + Pdplayer Edu (EN, WIN, LIC)  w ramach projektu ,, Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Białostockiej".
 
PROTOKÓŁ WYBORU

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS