Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę akcesoriów fotograficznych

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę akcesoriów fotograficznych do pracowni multimediów w ramach  projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej"
PROTOKÓŁ WYBORU