Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania Profesjonalny pakiet narzędzi 3D -wersja edukacyjna (10 licencji).

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 19.06.2012r zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" www.cnk.pb.edu.pl zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania Profesjonalny pakiet narzędzi 3D -wersja edukacyjna (10 licencji).
 
Termin składania ofert został ustalony na 27.06.2012r.  Dnia 27.06.2012r. zostały zbadane oferty które wpłynęły w terminie nadsyłania ofert.
 
Kryterium wyboru oferenta była najniższa kwota brutto. W w/w terminie wplynejo 3 oferty.

protokół wyboru oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę aktywnego systemu nagłośnieniowego

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 19.06.2012r zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" www.cnk.pb.edu.pl zapytanie ofertowe na dostawę aktywnego zestawu nagłośnieniowego.
 
Termin składania ofert został ustalony na 26.06.2012r. ,dnia 26.06.2012r. zostały zbadane oferty, które wpłynęły wterminie nadsyłania ofert. Kryterium wyboru oferenta była najniższa kwota brutto.
 
W w/w terminie wpłynąło 5 ofert:
Protokół z wyboru oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15.06.2012r zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" www.cnk.pb.edu.pl zapytanie ofertowe na dostawę aparatów telefonicznych - 31 szt. i faxu - 1 szt.
 
Termin składania ofert został ustalony na 22.06.2012r. ,dnia 25.06.2012r. zostały zbadane oferty, które wpłynęły wterminie nadsyłania ofert.Kryterium wyboru oferenta była najniższa kwota brutto.
 
W w/w terminie wpłynąło 5 ofert:

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę pakietów oprogramowania specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na dostawę pakietów oprogramowania specjalistycznego: ArCADia TERMO STD Wymarzony Ogród 3.0 w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę odostawę stacji lutowniczych i multimetrów

Zapytanie ofertowe na dostawę odostawę stacji lutowniczych i multimetrów w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania - profesjonalny pakiet narzędzi 3D.

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania profesjonalnego pakietu narzedzi 3D - wersja edukacyjna oraz 10 licencji w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę aktywnego zestawu nagłaśniającego

Zapytanie ofertowe na dostawę aktywnego zestawu nagłaśniającego w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie aparatów telefonicznych oraz faxu

Zapytanie ofertowe na dostawe aparatów telefonicznych i faxu - zgodnych z opisem w punkcie 3, w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic pamiątkowych

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18  na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz publikację (zamieszczenie) 4 ogłoszeń prasowych w tygodniku bądź dwutygodniku o zasięgu ogólnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale poświęconym edukacji.

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS