Zapytanie ofertowe na wynajem nagłośnienia: dwie wieże nagłośnieniowe + subbas łącznie minimum 8000 Watt

Zapytanie ofertowe na wynajem nagłośnienia: dwie wieże nagłośnieniowe + subbas łącznie minimum 8000 Watt,  wynajem podestów (planowany termin pokazu 06.12.2012r.) na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie: przedłużacz aktywny USB, ekranowany, długość 20m, szt. 2

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie: przedłużacz aktywny USB, ekranowany, długość 20m, szt. 2 na potrzeby projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór oferty na emisje 3 seminariów radiowych z zakresu nowoczesnych metod kształcenia

Wybór dotyczy oferty na emisje 3 seminariów radiowych z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia na odległość na potrzeby projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012r. Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009 zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07 listopada 2012r.

PROTOKÓŁ WYBORU

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzenia bębnowego do urządzenia wielofunkcyjnego "Panasonic KX-MB2025"

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzenia bębnowego do urządzenia wielofunkcyjnego "Panasonic KX-MB2025" na potrzeby projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 
PROTOKÓŁ WYBORU

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS