Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczący emisji 4 stronicowej kolorowej wkładki formatu A3

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczący emisji 4 stronicowej kolorowej wkładki formatu A3 w dzienniku o zasięgu co najmniej regionalnym (obejmującym województwo podlaskie) na potrzeby projektów: Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Białostockiej; Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;  INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej.

PROTOKÓŁ WYBORU