Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż rampy oświetleniowej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż rampy oświetleniowej w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009

Protokół z wyboru

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rampy oświetleniowej

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rampy oświetleniowej - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Studium Językow Obcych

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Studium Językow Obcych - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę szafy biurowej dwudrzwiowej w ilosci 10 szt.

Zapytanie ofertowe na dostawę szafy biurowej dwudrzwiowej w ilosci 10 szt. - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej oraz pracowni Diagnostyki In-Situ

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej oraz pracowni Diagnostyki In-Situ  - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni fotograficznej w ramach pracowni multimediów - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009
 
zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na  dostawę oprogramowania specjalistycznego - w ramach projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009

Zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pakietów oprogramowania specjalistycznego: Arcadia Termo std - 13 licencji oraz Wymarzony ogród 3.0 - 13 licencji.

W dniu 20.06.2012 r zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu "Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej" www. cnk.pb.edu.pl zapytanie ofertowe na dostawę pakietów oprogramowania specjalistycznego: Arcadia Termo std - 13 licencji oraz Wymarzony ogród 3.0 - 13 licencji.
 
Termin składania ofert został ustalony na 29.06.2012r.  Dnia 29.06.2012r. zostały zbadane oferty, które wpłynęły w terminie nadsyłania ofert. Kryterium wyboru oferenta była najniższa kwota brutto.
 
W w/w terminie wpłynęła 1 oferta.
 
Protokół z wyboru oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę stacji lutowniczych - 2 szt. i multimetrów - 2 szt

W dniu 20.06.2012 r zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu "Centrum Nowoczesnego Ksztaicenia Politechniki Bialostockiej'" www.cnk. pb.edu.pl zapytanie ofertowe na dostawę stacji lutowniczych - 2 szt. i multimetrów - 2 szt.
Termin składania ofert został ustalony na 28.06.2012r., dnia 28.06.2012r. zostały zbadane oferty, które wpłynęły w terminie nadsyłania ofert.
Kryterium wyboru oferenta była najniższa kwota brutto.
 
W w/w terminie wpłynęła 1 oferta.
 
Protokół z wyboru oferty

Strony

Subscribe to Centrum Nowoczesnego Kształcenia RSS